Podejście z Polany nad Kocioł Wielkiego Stawu

chwila przerwy w wędrówce