Kreta, Agia Sofia

Kreta, wnętrze jaskini Agia Sofia